1 god grunn til å bli lærer

En ingress er ment å gi en liten smakebit på hva du kan forvente å lese. Tittelen på dette blogginnlegget er i tråd med hvordan en skal få oppmerksomhet. Det skapes en forventning, men til hva?

Lærere får et dårlig omdømme når de streiker ifølge Sivert Bjørnstad (FrP) og Camilla Nereid (dekan ved lærerutdanning HiST ). Begge etterlyser at man omtaler læreryrket mer positivt. Vel, lærere gjør det. Problemet ligger snarere i det at så mange andre omtaler lærere negativt. Mange påberoper seg å vite mangt og meget om hva lærere gjør, uten at de nødvendigvis vet så mye om det.

«Blant de største oppfinnelsene som menneskeånden har gjort i nyere tid, står etter min mening kunsten å bedømme bøker uten å ha lest dem.»
Georg Christoph Lichtenberg

tips-to-create-killer-headlinesÅ spissformulere er enkelt. Ubegrunnede påstander som skaper debatt liker vi. Store overskrifter gjør oss nysgjerrige. Overskriftene bestemmer avisene og de som leser avisene farges av dette. Vi diskuterer med glede med andre og låner fra avisene vi har lest. Fotball engasjerer og jeg diskuterer gjerne med andre. Jeg liker ikke så godt å diskutere med de som gjentar det ekspertkommentatorer i TV har sagt. Det blir ikke noen diskusjon, for de har ikke noe grunnlag utover det jeg også har lest i avisene. Så de den kampen eller leste de bare avisa?

«Jeg skammer meg ikke over å tilstå at jeg er uvitende om hva jeg ikke vet.»
Cicero

Å være lærer er til tider frustrerende. Det er så mange som vet hva lærere gjør og som har meninger på hva som bør gjøres. Media gir et meningsgrunnlag og lettleste artikler med store overskrifter former mange i sitt syn. 3 gode grunner for å bli lærer? Høstferie, vinterferie og sommerferie. Det hjelper ikke hvor mange ganger man opplyser om at f.eks sommerferien er like lang som for andre abriedstakere og at resten er avspasering for ukurant arbeidstid. Andre yrker frister med fleksibel arbeidstid og hjemmekontor. Lærere må være på arbeidsplassen for at det skal defineres som arbeid. Lærere har hatt hjemmekontor lenge før det ble attraktivt i andre yrker, men det var ikke fordi det var en fordel. Det var en absolutt nødvendighet for å forberede god undervisning, jobbe med elevsaker, rette elevarbeid og lage alternative opplegg for elever som trenger tilpasning. En lærer brenner for elevenes læring og bruker gjerne ekstra tid for å tilrettelegge.

”Det verste et menneske kan gjøre mot seg selv er å gjøre urett mot andre.”
Henrik Ibsen

KritikkDet som skjer nå er kort og greit et opprør fordi man opplever en grunnleggende mistillit fra arbeidsgiver. Det er dårlige kontorløsninger på skolene og mange sitter på samme areal. Lærere har lenge opplevd at arbeidsmiljølovens krav om kontorplass ikke gjelder for dem. Et etterslep på både lønn og kontorplass innrømmes av KS. Til tross for dette er lærere idealister som brenner for sin gjerning. Det hevdes at lærere sutrer og klager, men det er ikke slik. Lærere vil ha muligheten til å gjøre best mulig jobb for elevene og sier klart ifra for å skjerme elevene. Det har aldri handlet om å jobbe korte dager eller ha særordninger.

”Man lykkeønsker ikke en lærer fordi han lærer andre at to og to er fire. Man lykkeønsker ham muligens fordi han har valgt en så vakker livsgjerning.”
Albert Camus

Da er man kommet til veis ende. Konklusjonen kommer og er svar til overskriften. Det er 1 grunn til å bli lærer for min del: ”Det er verdens beste yrke”. Hver dag får man muligheten til å utvikle seg som menneske. Arbeide med engasjerte kolleger og elever. Dele glede og sorger med barn til andre foreldre. Hvis en ønsker at det skal fortsette å ha en status som verdens beste yrke blant lærere og studenter, så må man lytte til de som har erfaring med yrket. Gjennomfør gjerne en ”Undercover boss” KS og se hva som skjer i skolen. Kanskje blir det en litt annen tone når man forstår årsaken til streiken.den perfekte lærer

Publisert av dagrk

Teacher in Norway. Addicted to math and science.

12 kommentarer om “1 god grunn til å bli lærer

 1. Bra blogg, Dag Rune!

  Det er Magne fra VG her. I dag har jeg valgt innlegget ditt som dagens anbefaling på Lesernes VG, du finner det nederst på forsiden til http://vg.no

  Er det andre som skriver en god blogg og vil ha mange nye lesere, ikke nøl med å sende en epost til meg på magnea |a| vg.no eller @magneda på Twitter.

  Likt av 2 personer

  1. Takk for det Magne.

   Jeg er takknemlig for at du la ut blogginnlegget på VG. Mange har nå forhåpentligvis fått litt mer innsikt i en sak som ofte blir vinklet feil. Vi kjemper en kamp for elevene og bedre læring.

   Liker

 2. Mange vakker ord her, å dele glede og sorger med et barn, er mulighet som ikke alle har. Å være en lærer er «er verdens beste yrke» det er rigtig, de som har det som «ideell» og da bytt penger ikke noe. I dagens streik hos lærerne er det penger og igjen penger, ingenting om hvordan barnet føler på skolen.

  Liker

  1. Hei Jason.

   Dette handler ikke om penger, det handler om elevenes læring. Vi vil ha gode arbeidsforhold for å hjelpe elevene med å lære. Penger er vel det vi har hatt minst fokus på, noe vår moderate lønnsutvikling viser. Dette har KS også innrømmet. Det som er problemet er deres tendens til å ville forandre på lærerjobben uten å vite noe om premissene.

   Liker

 3. Supert Dag Rune! Er selv lærer og bruker mye tid til å forklare ikke-skolefolk hva yrket og nå streiken habdler om. Det er verdens beste yrke! Jeg blir fortvilet når KS og dessverre kollegaer i sosiale media gjør dette til en sak om hvor vi kan rette prøver. Jeg arbeider med fantastiske kollegaer som ikke går hjem før de må og dagen etter kommer med ideer og ting de har laget hjemme for å gi elevene best mulig undervisning. Vi blir sinte når KS tror vi rømmer hjem for å jobbe minst mulig. De har ikke forstått at lønna har vi for å overleve, belønninga som gir yrket mening er gløden fra et barn som lærer og opplever mestring. Den gløden kan du aldr unngå å bli varm i hjertet av. Takk for at du delte det med leserne dine Dag Rune. Stå på!

  Liker

 4. Slutt å sutre. I de fleste yrker hvor man jobber med folk kan man ikke ha hjemmekontor. Lønnen er heller ikke så god. Ta feks. sykepleiere og hjemmehjelper. De gjør også ett viktig arbeid..
  Dere burde kanskje også ta ett utplasserings år i det private næringsliv, man tror alltid det er grønnere på andre siden. Ferier som blir avbrutt pga av jobb, stort prestasjonspress, sene kvelder for å forberede neste dags møte, forretningsreiser hvor man reiser før soloppgang og kommer hjem sent på kvelden.
  Om man ikke passer i jobben sin, kan man bli omplassert eller fryst ut.
  Det ser det ut som ikke lærerne har kultur for. Tja kanskje det med praksis år i det private var en god ide…….

  Liker

  1. Hei og takk for svar. Jeg sutrer ikke, selv om du påstår at jeg gjør det. Jeg har stor sympati for både sykepleiere og hjemmehjelper, for jeg vet at de har en tøff hverdag. Det vil ikke tjene noen av yrkesgruppene at vi sammenligner hverandre, da er det mer viktig å få til gode arbeidsvilkår for alle. Lærere har en flott jobb, så lenge de får gjøre jobben slik de ser det best for elevene. Vi reagerer mest på vegne av elevene, for med mindre tid og dårlige arbeidsvilkår så er det elevene som taper mest. Tid til for- og etterarbeid er for elevene, slik at man skal gi dem gode tilbakemeldinger og løfte dem videre i læringsprosessen. Konsekvensen av ytterligere reduseringer av vår ubundne tid vil føre til at elever mister noe, ikke jeg som lærer. De ekstra dagene jeg da skal kvalitetsheve meg, kompetanseutvikle meg eller hva det nå er som vil komme med ekstra bunden tid, vil ikke føre til noe bedre hvis den tiden som brukes tas fra arbeid med elever.
   Det er en ganske enkel strid med vår arbeidsgiver som mangler forståelse for hvordan vi som arbeidstakere skal gjøre jobben. I dagens samfunn tilstreber man at arbeidstakere skal styre sin arbeidshverdag og stoler på at de gjør den jobb de har utdannet seg til. Derfor blir det en grunnleggende mistillit når en arbeidstaker gjennom flere tariffoppgjør reduserer vår mulighet til å hjelpe elevene. Vårt mandat er god opplæring og vi har gjentatte ganger opplevd at mulighetene til å støtte elevenes læring gradvis forsvinner.

   Liker

 5. Hei. Du skriver at det er mange som danner seg meninger om læreryrket uten å ha forutsettninger for å forstå hva yrket innebærer. Det er spesielt meninger om arbeidstid det handler om. Jeg tror det er viktig for læreryrket at de har tillit i befolkningen når det kommer til arbeidstid. Jeg synes selv det er vanskelig å forstå at merarbeidet skal innebære så mye tid at det tilsvarer alle de ekstra ukene med fri, samtidig som jeg tenker at dette har jeg for liten kunnsakap til å mene noe om. Årsaken til at jeg funderer over arbeidstiden er dels skapt av media, og media speiler ikke allltid virkeligheten, jeg er klar over det. For øvrig er jeg også påvirket av kommentarer fra bekjente som er lærere, der det kommer tydelig frem at det ikke er faget som styrte valget av yrke, men en gunstig og familievennlig arbeidstid, og at de ønsker å slutte som lærere dersom denne goden forsvinner. Det er på langt nok alle lærere jeg kjenner som sier dette, men mange nok til at det er påvirker meg. Kommentarer fra kolleger og andre som er gift med lærere gir et blide av en fritid som på langt nær står i samsvar til det merarbeidet som blir presentert.
  En annen årsak til mangel på forståelse er at det er naturlig å sammenligne med sin egen arbeidsituasjon. Merarbeid er en vanlig arbeidssituasjon for veldig mange. For mange kan det virke provoserende med lærernes kommentarer i pressen der merarbeid fremstilles som om noe unikt for læreryrket. Jeg er sykepleier, har stort sett ikke tilbud om kursing eller faglig oppdatering i arbeidstiden. Det hender jeg får kurs på kveldstid, som ikke tas ut i lønn eller avspasering. jeg tenker ikke så mye over dette eller alle undervisningsforberedelsene jeg gjør på fritiden. Jeg ser på det som en naturlig del av jobben, og noe som er veldig, veldig normalt. For meg blir alle disse kommentarene kontrastfyllt i forhold til min egen jobb. Situasjonen føltes helt absurs når man dagen før åtte ukers fri har planleggingsdag slik at jeg må bruke en feriedag på å være hjemme med barna og min egen arbeidsplass kjører full drift 24 timer i døgnet og allikevel klarer å ha planleggingsmøter i forhold til et stort prosjekt der samtlige av personalet må involveres.
  Lærene skriver mye om mangel på forståelse fra de som ikke selv er lærere. jeg synes denne klagingen på manglene forståelse er lite ydmyk. Forventer dere at folk skal forså all denne ekstra fritiden når ingen egentlig vet hvor mye hver enkelt lærer jobber? Jeg tror lærerne hadde vært tjent med kontortid 7.5 timer. Jeg innser at det allikevel gjenstår mye merarbeid. Det man jobber hjemme må det føres timer på og når man har fri tas det ut avspaseringstimer. På den måten blir arbeidet og fri kartlagt og synligjort, avspaseringen blir ryddig og rettferdig.(Jeg regner med at noen lærere har fortjent de ekstra fri ukene bedre enn andre ).

  Therese

  Likt av 1 person

 6. Tommelen opp for både blogginnlegget og svaret til Therese. Som rektor er det jeg som står midt i krysspresset av forventninger fra storting, ordfører, foreldre, lærere,elever og lokalsamfunnet. Prinsipielt tar jeg alltid elevens parti, også fordi jeg henter mitt mandat fra Opplæringsloven.
  Det er ingen vansker med å være skoleleder når samarbeidskulturen og læringskulturen på skolen er god. Da trekker alle i samme retning. Jeg misunner ikke mine kolleger som må bruke mye tid på «millimeterrettferdighet» og sentral styring.

  Jeg tror skolene blir bedre av å lytte til de som jobber på den enkelte skole, og at gode beslutninger må tas der. En klok rektor søker konsensus, og i 9 av 10 tilfeller finner vi den i fellesskap. Det er hvertfall min erfaring med dyktige tilltisvalgte som også er gode pedagoger. Men hva så med det ene uenigheten av 10? Noen må ta en avgjørelse, skjære i gjennom, ta en beslutning på vegne av alle. Hvem andre enn rektor skal gjøre det? Konsekvensen av beslutningen kan gå utover en elev eller ansatt. Det blir feil at læreren skal stilles til ansvar. Det må bli rektor som må bære ansvaret.

  Therese er befriende ærlig og peker på behovet for å være ydmyk. Jeg tror skolen tjener på å fremsnakke både viktigheten og gleden av å «bygge fremtiden» slik vi gjør hver dag på skolen. Å være skoleleder og lærer er en livsgivende geskjeft, men selvsagt også intens og slitsom i perioder. Et komprimert arbeidsår må være slik. Og det er rimelig at mertiden avspaseres for de som har brukt den opp og vel så det. Fritid er et gode når den er vel fortjent!
  Thereses poeng om fast kontortid og notering av overtid er interessant. Jeg har hørt fra Danmark at mange lærere uttrykker en overraskelse over at de har fått mer tid til sosial omgang, uteliv,hobbyer etter at de fikk avslutte arbeidet på skolen kl. 16. Jeg har nok mest sans for dagens ordning, men lytter gjerne til erfaringer andre gjør i andre kommuner og i andre land.

  Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..

%d bloggere like this: